วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

มิตรสิบ คือ ...

บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาเป็นระยะ เวลานาน บริษัทฯก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนสนิท ซึ่งมีความผูกพันกันในความเป็นมิตรสหาย ทุกท่านจึงมีความรัก มีความกลมเกลียว มีความเข้าใจที่ดีต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี มีการ  พบปะกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มิตรสหายทุกท่านจึงเล็งเห็นถึงคุณค่าของคำว่า “ มิตรแท้ “ ต่างร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้งบริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจยิ่งและอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยนำพาบริษัทฯ ให้ค่อย ๆ เติบโตและเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง สามารถเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้เศรษฐกิจผันผวนที่ผ่านมา และพร้อมให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่เสริมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ด้วยการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงาน ปรับปรุงแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลาบริษัทฯ จึงมีความชำนาญและแข็งแกร่งด้านการให้บริการเช่าซื้อรถยนต์แบบมืออาชีพ บริษัทฯ มีเป้าหมายทางการตลาด มุ่งเน้นให้บริการสินเชื่อ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน และสินเชื่อจำนำรถยนต์ อีกทั้งยังให้บริการต่อประกันภัย และต่อภาษีรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ รวม ทั้งมีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการตลาดมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ ในอนาคตบริษัทฯ จะเปิดสาขาเพิ่มเติมขึ้นอีกแห่งเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการใช้บริการของ บริษัทฯ ต่อไปตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพยายามมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น